×
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
Reklama:

head

Liczebniki

Liczby

Numeri

Liczebniki główne

Numeri cardinali

zero zero dzerojeden m, jedna f un(o), una un(o), unadwa m, dwie f due du:etrzy tre trecztery quattro kłattropięć cinque czinkłesześć sei sejsiedem sette setteosiem otto ottodziewięć nove nowedziesięć dieci dieczijedenaście ùndici u:ndiczidwanaście dòdici do:diczitrzynaście trèdici tre:dicziczternaście quattòrdici kłatto:rdiczipiętnaście quìndici kłi:ndicziszesnaście sèdici se:diczisiedemnaście diciassette diczassetteosiemnaście diciotto diczottodziewiętnaście diciannove diczannowedwadzieścia venti wentidwadzieścia jeden ventuno wentunotrzydzieści trenta trentaczterdzieści quaranta kłarantapięćdziesiąt cinquanta czinkłantasześćdziesiąt sessanta sessantasiedemdziesiąt settanta settantaosiemdziesiąt ottanta ottantadziewięćdziesiąt novanta nowantasto cento czentosto dwadzieścia centoventi czentowentidwieście duecento dueczentotysiąc mille milledwa tysiące duemila duemilatysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy millecinquecentottantatre milleczinkłeczentottantatremilion un milione un milione

Liczebniki porządkowe

Numerali ordinali

pierwszy primo primodrugi secondo sekondotrzeci terzo tercoczwarty quarto kłartopiąty quinto kłintoszósty sesto sestosiódmy sèttimo se:ttimoósmy ottavo ottawodziewiąty nono nonodziesiąty dècimo de:czimodwudziesty ventèsimo wente:simotrzydziesty trentèsimo trente:simosetny centèsimo czente:simo

Ułamki

Frazioni

pół un mezzo un meddzojeden i pół uno e mezzo uno e meddzojedna trzecia un terzo un tercodwie trzecie due terzi du:e tercijedna czwarta un quarto un kłartotrzy czwarte tre quarti tre kłartijedna piąta un quinto un kłintojedna szósta un sesto un sestojedna siódma un sèttimo un se:ttimojedna ósma un ottavo un ottawojedna dziewiąta un nono un nonojedna dziesiąta un dècimo un de:czimojedna setna un centèsimo un czente:simo
Reklama:


Reklama: