×
Gramatyka
Włoski alfabet i wymowaRzeczownikiPrzymiotnikiKońcówki przymiotnikówStopniowanie przymiotnikówRodzajnikiRodzajniki określoneRodzajniki nieokreśloneZaimkiZaimki osoboweZaimki zwrotneZaimki dzierżawczeZaimki pytająceZaimki względneZaimki wskazująceZaimki nieokreśloneLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweUłamkiWyrażanie wielokrotnościDziałania matematycznePodawanie czasuCzasownikiTryb oznajmujący (Indicativo)Czas teraźniejszy (Presente)Czas przeszłyCzas przyszłyTryb łączący (Congiuntivo)Tryb warunkowy (Condizionale)Tryb rozkazujący (Imperativo)Imiesłów czasu przeszłego (Participio passato)GerundioPrzysłówkiRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówCzasowniki nieregularne
Reklama:

1 Włoski alfabet i wymowa

Wymowa alfabetu włoskiego
a [a] h [akka] o [o] v [vu]
b [bi] i [i] p [pi] w [vu doppio]
c [ʧi] j [i lunga] q [ku] x [iks]
d [di] k [kappa] r [erre] y [ipsilon]
e [e] l [elle] s [esse] z [dzeta]
f [effe] m [emme] t [ti]
g [dʒi] n [enne] u [u]
Wymowa spółgłosek i grup spółgłoskowych
ca, co, cu [kaˌ koˌ ku] cia, cio, ciu [ʧaˌ ʧoˌ ʧu]
ci, ce [ʧiˌ ʧe] gia, gio, giu [dʒaˌ dʒoˌ dʒu]
chi, che [kiˌ ke] chia, chio, chiu [kjaˌ kjoˌ kju]
gi, ge [dʒiˌ dʒe] ghia, ghio, ghiu [gjaˌ gjoˌ gju]
ghi, ghe [giˌ ge] gli [lj]
sci, sce [ʃiˌ ʃe] gn [ɲ]
scia, scio, sciu [ʃaˌ ʃoˌ ʃu]
Akcent w języku włoskim jest ruchomy, najczęściej pada na drugą sylabę od końca. W niniejszej publikacji akcent zaznaczony jest we wszystkich słowach, w których akcent nie pada na przedostatnią sylabę.
Reklama:


Reklama: