×
Gramatyka
Alfabet węgierskiWymowa samogłosekWymowa spółgłosekHarmonia samogłosekRzeczownikiPrzypadkiPrzykłady zastosowania niektórych przypadkówTematy rzeczownikówPrzymiotnikiStopniowaniePorównywaniePrzedimkiZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki zwrotneZaimki wskazująceZaimki pytająceFormy grzecznościoweLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneUłamkiDziałania arytmetycznePodawanie czasuCzasownikiKoniugacja przedmiotowaKoniugacja podmiotowaOdmiana czasownika byćPrzeczenieFormy czasownikówCzas przeszłyCzas przyszłyTryb rozkazującyTryb warunkowyRdzeniowe warianty czasownikówPrzyrostki przysłówkowe i postpozycjePrzyrostkiPostpozycjaKolejność dołączania przyrostkówPrzysłówkiPodział przysłówkówStopniowanie przysłówkówSzyk i tworzenie zdaniaPrzegląd czasowników nieregularnych
Reklama:

1 Alfabet węgierski

Wymowa alfabetu węgierskiego
a [a] g [geː] ny [enj] ty [tjeː]
á [aː] gy [djeː] o [ɒ] u [u]
b [beː] h [haː] ó [oː] ú [uː]
c [tseː] i [i] ö [ø] ü [y]
cs [tʃeː] í [iː] ő [øː] ű [yː]
d [deː] j [jeː] p [peː] v [veː]
dz [dzeː] k [kaː] q [kuː] w [duplaveː]
dzs[dʒeː] l [el] r [er] x [iks]
e [ε] ly [jeː] s [eʃ] y [ipsilon]
é [eː] m [em] sz [es] z [zeː]
f [ef] n [en] t [teː] zs [ʒeː]
Węgierski to język aglutynacyjny, tzn. formy gramatyczne tworzy się za pomocą przyrostków i przyimków dołączanych do rdzenia wyrazu.házakba do domów
rdzeń głoska łącząca liczba mnoga przyimek do
ház a k ba
iskolámat moją szkołę
rdzeń forma dzierżawcza biernik
iskolá m at
iskoláinknál przy naszych szkołach
rdzeń forma dzierżawcza przyimek u
iskolá ink nál
iskola előtt przed szkołą (előtt to przyimek)W języku węgierskim nie występują rodzaje. Jest 18 przypadków + 7 przyrostków (którymi wyraża się okoliczniki).
Reklama:


Reklama: