×
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
Reklama:

head

Liczebniki

Liczby

Числі́вники

Liczebniki główne

Кі́лькісні числі́вники

zero нуль nul'jeden, jedna оди́н odyndwa, dwie два, дві dwa, dwitrzy три trycztery чоти́ри czotyrypięć п'ять pjat'sześć шість szist'siedem сім simosiem ві́сім wisimdziewięć де́в'ять dewjat'dziesięć де́сять des'at'jedenaście одина́дцять odynadc'at'dwanaście двана́дцять dwanadc'at'trzynaście трина́дцять trynadc'at'czternaście чотирна́дцять czotyrnadc'at'piętnaście п'ятна́дцять pjatnadc'at'szesnaście шістна́дцять szistnadc'at'siedemnaście сімна́дцять simnadc'at'osiemnaście вісімна́дцять wisimnadc'at'dziewiętnaście дев'ятна́дцять dewjatnadc'at'dwadzieścia два́дцять dwadc'at'dwadzieścia jeden два́дцять оди́н dwadc'at' odyntrzydzieści три́дцять trydc'at'czterdzieści со́рок sorokpięćdziesiąt п'ятдеся́т pjatdes'atsześćdziesiąt шістдеся́т szizdes'atsiedemdziesiąt сімдеся́т simdes'atosiemdziesiąt вісімдеся́т wisimdes'atdziewięćdziesiąt дев'яно́сто dewjanostosto сто stosto dwadzieścia сто два́дцять sto dwadc'at'dwieście дві́сті dwistitysiąc ти́сяча tys'aczadwa tysiące дві ти́сячі dwi tys'aczitysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy ти́сяча п'ятсо́т вісімдеся́т три tys'acza pjacot wisimdes'at trymilion мільйо́н mil'jon

Liczebniki porządkowe

Порядко́ві числі́вники

pierwszy пе́рший perszyjdrugi дру́гий druhyjtrzeci тре́тій tretijczwarty четве́ртий czetwertyjpiąty п'я́тий pjatyjszósty шо́стий szostyjsiódmy сьо́мий s'omyjósmy во́сьмий wos'myjdziewiąty дев'я́тий dewjatyjdziesiąty деся́тий des'atyjdwudziesty двадця́тий dwadc'atyjtrzydziesty тридця́тий trydc'atyjsetny со́тий sotyj

Ułamki

Дробові́ числі́вники

pół пів-, полови́на piw, połowynajeden i pół півтора́, один з половиною piŭtora, odyn z połowynojujedna trzecia трети́на tretynadwie trzecie дві трети́ни dwi tretynyjedna czwarta чверть czwert'trzy czwarte три чве́рті try czwertijedna piąta (одна́) п'я́та (части́на) (odna) pjata (czastyna)jedna szósta (одна́) шо́ста (odna) szostajedna siódma (одна́) сьо́ма (odna) s'omajedna ósma (одна́) во́сьма (odna) wos'majedna dziewiąta (одна́) дев'я́та (odna) dewjatajedna dziesiąta (одна́) деся́та (odna) des'atajedna setna (одна́) со́та (части́на) (odna) sota (czastyna)
Reklama:


Reklama: