×
Gramatyka
Alfabet i wymowaRzeczownikiRzeczowniki rodzaju męskiegoRzeczowniki rodzaju żeńskiegoRzeczowniki rodzaju nijakiegoPrzymiotnikiOdmiana przymiotnikówStopniowanie przymiotnikówZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki zwrotneZaimki określoneZaimki pytajne i względneZaimki nieokreślone i przecząceLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotne i zbioroweLiczebniki nieokreśloneUłamkiDziałania matematycznePodawanie czasuCzasownikiOdmiana czasownikówCzasowniki tematyczneCzasowniki nietematyczneCzasyCzas przeszłyCzas przyszłyTryb warunkowyCzasowniki modalnePrzeczenieSupinumPrzysłówkiPrzyimkiSzyk wyrazów, budowa zdaniaPrzeczenieFroma grzecznościowa
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

Wymowa alfabetu słoweńskiego
a [a] g [ge] n [en] u [u]
b [be] h [χa] o [o] v [v]
c [ce] i [i] p [pe] z [ze]
č [ʧ] j [je] r [er] ž [ʒ]
d [de] k [ka] s [es]
e [e] l [el] š [ʃ]
f [ef] m [em] t [te]
Specyficzne głoski alfabetu słoweńskiego
e Język słoweński rozróżnia szerokie i wąskie e oraz półgłoskę wymawianą jak krótkie y. Wszystkie te głoski zapisywane są za pomocą litery e.
o Wymawia się jako szerokie lub wąskie o.
i Wymawia się jak polskie i.
l Wymawia się jak polskie l. Po samogłosce na końcu wyrazu lub przed spółgłoską wymawia się jako ł.
v Przed samogłoską (oraz przed r, l) odpowiada polskiemu w. Po samogłosce na końcu wyrazu lub przed spółgłoską wymawia się jako ł. Na początku wyrazu przed spółgłoską wymawia się jak u.
h Wymowa jest zbliżona do polskiego ch.
Cechą szczególną języka słoweńskiego są trzy liczby gramatyczne - pojedyncza, podwójna i mnoga. System trzech liczb dotyczy rzeczowników, przymiotników, zaimków oraz czasowników. Liczby podwójnej używa się do wyrażenia podwójności, parzystości osób, przedmiotów lub zjawisk. Nie stosuje się jej do oznaczania parzystych części ciała, jak np. ręce, nogi, oczy lub uszy.
Reklama:


Reklama: