Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-poljski slovar Advancedverzija 2.223.200 gesel, 5.200 primerov, 41.600 prevodov© Lingea s.r.o., 2019. Vse pravice pridržane.Słownik słoweńsko-polski Advancedwersja 2.223.200 haseł, 5.200 przykładów, 41.600 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama:

Reklama: