×
Gramatyka
Alfabet i wymowaSłowacki alfabetWymowaRzeczownikiOdmiana rzeczownikówPrzymiotnikiPrzymiotniki dzierżawczeStopniowanie przymiotnikówZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki zwrotneZaimki wskazująceZaimki pytające i względneZaimki nieokreśloneZaimki przecząceLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielorakieLiczebniki mnożne i wielokrotneUłamkiDziałania matematycznePodawanie czasuCzasownikiCzasownik posiłkowy byťCzas teraźniejszyCzas przeszłyCzas przyszłyTryb przypuszczającyTryb rozkazującyBezokolicznikImiesłów przysłówkowy współczesnyImiesłów przymiotnikowy czynnyStrona biernaPrzeczenieAspekt czasownikaPrzysłówkiRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówPrzyimkiSzyk zdania i tworzenie zdań
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

Reklama:


Reklama: