×
Gramatyka
Alfabet i wymowaRzeczownikiRzeczowniki rodzaju męskiegoRzeczowniki rodzaju żeńskiegoRzeczowniki rodzaju nijakiegoPrzymiotnikiZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki zwrotneZaimki wskazująceZaimki pytajne i względneZaimki nieokreśloneLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki zbioroweRzeczowniki tworzone od liczebnikówLiczebniki wielokrotneUłamkiDziałania liczbowePodawanie czasuCzasownikiCzasowniki posiłkoweCzas teraźniejszy czasowników posiłkowychCzas przeszły czasowników posiłkowychCzas przyszły czasowników posiłkowychCzasowniki modalneWyrażanie bezokolicznikaCzasy gramatyczneCzas teraźniejszyTryb rozkazującyŻyczeniaCzas przeszły (perfekat)Czas zaprzeszły (pluskvamperfekat)AoristCzas przyszły (futur I)Czas przedprzyszły (futur II)Wyrażanie warunkuPrzysłówkiRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówPrzyimkiSzyk zdaniaPrzeczeniePytanie
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

Znaki alfabetu serbskiego i cyrylicy
a А а [a] e Е е [e] lj Љ љ [ʎ] š Ш ш [ʃ]
b Б б [b] f Ф ф [f] m М м [m] t Т т [t]
c Ц ц [ts] g Г г [g] n Н н [n] u У у [u]
č Ч ч [ʧ] h Х х [χ] nj Њ њ [ɲ] v В в [v]
ć Ћ ћ [ɕ] i И и [i] o О о [o] z З з [z]
d Д д [d] j Ј ј [j] p П п [p] ž Ж ж [ʒ]
Џ џ [ǯ] k К к [k] r Р р [r]
đ Ђ ђ [ɟ] l Л л [l] s С с [s]
Specyficzne głoski alfabetu serbskiego
ć Ma wymowę zbliżoną do polskiego ć.
č Wymawia się podobnie jak polskie cz.
Wymawia się podobnie jak polskie .
đ Wymawia się podobnie jak polskie .
lj Wymawia się podobnie jak kresowe ľ, zawsze jako jedną głoskę.
nj Wymawia się jak polskie ń.
Przestrzeganie poprawnej wymowy głosek jest istotne, ich zamiana może spowodować zmianę znaczenia, np. ćuti (milcz) - čuti (słyszeć).Alfabet serbski jest alfabetem fonetycznym. Oznacza to, że poszczególne głoski wymawia się tak, jak się je pisze. Oczywiście od tej reguły są różne wyjątki, np. (d) przed (s) oraz (š) - sredstvo, czy dwugłoska (io) - radio.Srbija (Serbia) - Srbin (Serb) - Srpkinja (Serbka) - srpski (serbski)
Reklama:


Reklama: