×
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
Reklama:

head

Liczebniki

Liczby

Числи́тельные

Liczebniki główne

Коли́чественные числи́тельные

zero ноль noljeden m, jedna f оди́н m, одна́ f adzjin, adnadwa m, dwie f два m, две f dwa, dwietrzy три tricztery четы́ре czetyriepięć пять pjatsześć шесть szestsiedem семь sjemosiem во́семь wosjemdziewięć де́вять dzjewiatdziesięć де́сять dzjesjatjedenaście оди́ннадцать adzjin:əcətdwanaście двена́дцать dwienacəttrzynaście трина́дцать trinacətczternaście четы́рнадцать czetyrnəcətpiętnaście пятна́дцать piatnacətszesnaście шестна́дцать szestnacətsiedemnaście семна́дцать sjemnacətosiemnaście восемна́дцать wəsjemnacətdziewiętnaście девятна́дцать dzjewiatnacətdwadzieścia два́дцать dwacətdwadzieścia jeden два́дцать оди́н dwacət adzjintrzydzieści три́дцать tricətczterdzieści со́рок sorəkpięćdziesiąt пятьдеся́т piatdzjesjatsześćdziesiąt шестьдеся́т szəstdzjesjatsiedemdziesiąt се́мьдесят sjemdzjesjatosiemdziesiąt во́семьдесят wosjemdzjesjatdziewięćdziesiąt девяно́сто dzjewianostəsto сто stosto dwadzieścia сто два́дцать sto dwacətdwieście две́сти dwiescjitysiąc ты́сяча tysjaczədwa tysiące две ты́сячи dwie tysjaczitysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy ты́сяча пятьсо́т во́семьдесят три tysjaczə piatsot wosjemdzjesjat trimilion миллио́н mil:ion

Liczebniki porządkowe

Поря́дковые числи́тельные

pierwszy пе́рвый pierwəjdrugi второ́й ftarojtrzeci тре́тий triecjijczwarty четвёртый czetwiortəjpiąty пя́тый pjatəjszósty шесто́й szəstojsiódmy седьмо́й sjedzjmojósmy восьмо́й wasmojdziewiąty девя́тый dzjewjatəjdziesiąty деся́тый dzjesjatəjdwudziesty двадца́тый dwacatəjtrzydziesty тридца́тый tricatəjsetny со́тый sotəj

Ułamki

Дро́би

pół пол-, полови́на pol, pəlawinəjeden i pół оди́н с полови́ной adzjin s pəlawinəjjedna trzecia (одна́) треть (adna) trietdwie trzecie две тре́тьих dwie triecjihjedna czwarta (одна́) четвёртая, че́тверть (adna) czetwiortəja, czetwierttrzy czwarte три четвёртых tri czetwiortəhjedna piąta (одна́) пя́тая (adna) pjatəjajedna szósta (одна́) шеста́я (adna) szəstajajedna siódma (одна́) седьма́я (adna) sjedzjmajajedna ósma (одна́) восьма́я (adna) wasmajajedna dziewiąta (одна́) девя́тая, девя́тая часть (adna) dzjewjatəja, dzjewjatəja czastjedna dziesiąta (одна́) деся́тая (adna) dzjesjatəjajedna setna (одна́) со́тая (adna) sotəja
Reklama:


Reklama: