Gramatyka
Wymowa i pisownia języka rosyjskiegoAkcentWymowa samogłosekWymowa spółgłosekRzeczownikiOdmiana rzeczownikówOdmiana twardotematowaOdmiana miękkotematowaPrzymiotnikiOdmiana przymiotnikówStopniowanie przymiotnikówZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki wskazująceZaimki pytające i względneZaimki nieokreśloneZaimki przecząceLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneDataDziałania arytmetyczneUłamkiCzasownikiOdmiana czasownikaCzas przeszłyCzas przyszłyTryb przypuszczającyTryb rozkazującyPrzysłówekTworzenie przysłówkówStopniowanie przysłówkówPrzyimkiSkładniaSposoby wyrażania czasownika byćSposoby wyrażania czasownika miećSposoby wyrażania potrzeby, koniecznościFormy grzecznościowe w języku rosyjskimPrzeczenie

1 Wymowa i pisownia języka rosyjskiego

а, А а, А [a] р, Р р, Р [r]
б, Б б, Б [b] с, С с, С [s]
в, В в, В [v] т, Т т, Т [t]
г, Г г, Г [g] у, У у, У [u]
д, Д д, Д [d] ф, Ф ф, Ф [f]
е, Е е, Е [je] х, Х х, Х [χ]
ё, Ё ё, Ё [jo] ц, Ц ц, Ц [ts]
ж, Ж ж, Ж [ʐ] ч, Ч ч, Ч [tʃ]
з, З з, З [z] ш, Ш ш, Ш [ʂ]
и, И и, И [i] щ, Щ щ, Щ [ʂɕ]
й, Й й, Й [j] ъ ъ [znak twardy]
к, К к, К [k] ы, Ы ы, Ы [ɨ]
л, Л л, Л [ƚ] ь ь [znak miękki]
м, М м, М [m] э, Э э, Э [ε]
н, Н н, Н [n] ю, Ю ю, Ю [jʉ]
о, О о, О [o] я, Я я, Я [æ]
п, П п, П [p]
Wymowa znaków specjalnych
[ə] oznacza zredukowane samogłoski twarde а, е, у.
Reklama:

Reklama: