W czym pomocny jest ten portal?

 • W nauce (zawiera kręgi tematyczne przydatne w nauce słówek i otoczenie alfabetyczne hasła)
 • W poprawnym rozumieniu słowa pisanego i mówionego
 • W doskonaleniu znajomości języka obcego
 • W poprawnym korzystaniu ze słownictwa

Krótko o portalu:

 • Zawiera 30 języków w 900 kombinacjach
 • Każdy słownik zawiera w jednym kierunku aż 45 000 haseł
 • Słowniki są zawsze dostosowane do ojczystego języka użytkownika

  (Dostosowano na przykład opis wymowy, uwagi kontekstowe lub informacje na temat morfologii. Język źródłowy ustawia się automatycznie)

 • Słowniki głównych języków europejskich składają się z:
  • Rozmówek
  • Przeglądu gramatyki
  • Użycia wyrazów i ciekawostek

   (przy wyborze języka w prawym górnym rogu słownika otworzy się menu z powyższymi rozszerzeniami

 • Środowisko przyjazne dla użytkownika
  • w przypadku literówek proponuje podobne wyrazy
  • wyszukuje wyraz w dowolnej formie
  • zawiera wirtualną klawiaturę ze znakami, których nie ma na Twojej klawiaturze
  • zawiera historię wyszukiwania
 • Wyjątkowa jakość słowników porównywalna z renomowanymi słownikami książkowymi
 • Słownik zawiera wszystkie informacje potrzebne w poprawnym rozumieniu słowa oraz wybór tłumaczenia:
  • opis wymowy,
   ewentualnie nagraną wymowę
  • sprecyzowanie kontekstu
  • przykład użycia
  • wyrażenia przyimkowe
  • kolokacje
  • oznaczenie części mowy
  • frazy

Co decyduje o jakości słownika?

 • Jest często aktualizowany
 • Słowniki tworzą profesjonalni lingwiści i nie powstaja w oparciu o przekład maszynowy
 • Wyszukiwanie w trybie pełnotekstowym – słownik pokaże wszystkie znalezione słowa
 • W odróżnieniu od innych słowników, nasz słownik zawiera również mniej popularne języki, takie jak na przykład język wietnamski, koreański, niderlandzki, litewski, ukraiński, japoński, serbski i in.

Słownik versus translator

W przeciwieństwie do translatorów, takich jak Google Translate lub Bing Translator, dict.com oferuje prawdziwe słowniki, nad których powstaniem pracowali profesjonalni lingwiści. Ponadto translatory zwykle proponują tylko jedno tłumaczenie wskazanego słowa. Jeśli zawierają więcej możliwych ekwiwalentów, to nie precyzują konkretnego znaczenia. Natomiast słownik dict.com zawiera również informacje dodatkowe – rozszerzenie znaczenia wyrazów wraz z przykładami konkretnego użycia, które pomogą wybrać użytkownikowi odpowiedni kontekst i poprawnie zastosować słowo.

Tłumaczenia, oferowane przez translatory, są wynikiem automatycznego opracowania ogromnej liczby tekstów, na podstawie których maszyny tworzą później konkretne modele językowe i tłumaczeniowe. Automatyzacja i brak korekty prowadzą do tego, że w przetłumaczonym tekście pojawiają się różne niejasności lub błędy, a tym samym powstają niepoprawne i pozbawione sensu przekłady.

W przypadku gdy tekst źródłowy i docelowy nie są w języku angielskim, większość translatorów przetłumaczy go najpierw na angielski i dopiero w oparciu o tekst angielski przetłumaczy tekst na język docelowy. Podwójny przekład maszynowy zwiększa liczbę błędów i niejasności.

W odróżnieniu od translatorów, nad rozwojem słowników dict.com pracują profesjonaliści, którzy samodzielnie tworzą bazę językową. Do każdego hasła przyporządkowują informacje o jego poprawnym zastosowaniu, czego nie oferują translatory, które dostarczają jedynie ramowy przekład tekstu.

Na koniec należy podkreślić, że translator nigdy nie zastąpi dobrej jakości słownika.