×
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
Reklama:

head

Liczebniki

Liczby

Zahlwörter

Liczebniki główne

Kardinalzahlen

zero null nuljeden m, jedna f ein, eine ajn, ajnədwa m, dwie f zwei cwajtrzy drei drajcztery vier fi:rpięć fünf fünfsześć sechs zekssiedem sieben zi:bnosiem acht achtdziewięć neun nojndziesięć zehn ce:njedenaście elf elfdwanaście zwölf cwölftrzynaście dreizehn drajce:nczternaście vierzehn fyrce:npiętnaście fünfzehn fünfce:nszesnaście sechzehn zechce:nsiedemnaście siebzehn zi:pce:nosiemnaście achtzehn achce:ndziewiętnaście neunzehn nojnce:ndwadzieścia zwanzig cwancychdwadzieścia jeden einundzwanzig ajnuntcwancychtrzydzieści dreißig drajsychczterdzieści vierzig fyrcychpięćdziesiąt fünfzig fünfcychsześćdziesiąt sechzig zechcychsiedemdziesiąt siebzig zi:pcychosiemdziesiąt achtzig achcychdziewięćdziesiąt neunzig nojncychsto hundert hundrtsto dwadzieścia hundertzwanzig hundrtcwancychdwieście zweihundert cwajhundrttysiąc tausend tałzntdwa tysiące zweitausend cwajtałznttysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy eintausendfünfhundertdreiundachtzig ajntałzntfünfhundrtdrajuntachcychmilion eine Million ajnə myljon

Liczebniki porządkowe

Ordinalzahlen

pierwszy der/die/das erste de:r/di:/das e:rstədrugi der/die/das zweite de:r/di:/das cwajtətrzeci der/die/das dritte de:r/di:/das drytəczwarty der/die/das vierte de:r/di:/das fi:rtəpiąty der/die/das fünfte de:r/di:/das fünftəszósty der/die/das sechste de:r/di:/das zekstəsiódmy der/die/das siebte de:r/di:/das zi:ptəósmy der/die/das achte de:r/di:/das achtədziewiąty der/die/das neunte de:r/di:/das nojntədziesiąty der/die/das zehnte de:r/di:/das ce:ntədwudziesty der/die/das zwanzigste de:r/di:/das cwancychstətrzydziesty der/die/das dreißigste de:r/di:/das drajsychstəsetny der/die/das hundertste de:r/di:/das hundrctə

Ułamki

Bruchzahlen

pół e Hälfte helftəjeden i pół anderthalb, eineinhalb andrthalp, ajnajnhalpjedna trzecia s Drittel drytldwie trzecie zwei Drittel cwaj drytljedna czwarta s Viertel fyrtltrzy czwarte drei Viertel draj fyrtljedna piąta s Fünftel fünftljedna szósta s Sechstel zekstljedna siódma s Siebtel zi:ptljedna ósma s Achtel achtljedna dziewiąta s Neuntel nojntljedna dziesiąta s Zehntel ce:ntljedna setna s Hundertstel hundrctl
Reklama:


Reklama: