×
Gramatyka
Alfabet i wymowaSpecyficzne głoski alfabetu łotewskiegoWymowa głosek łotewskichAkcentRzeczownikiRzeczowniki rodzaju męskiegoRzeczowniki rodzaju żeńskiegoPrzymiotnikiPrzymiotniki z końcówką nieokreślonąStopniowanie przymiotnikówZaimkiZaimki osoboweZaimek zwrotnyZaimki dzierżawczeZaimki wskazująceZaimki pytające i względneZaimki nieokreśloneZaimki określoneZaimki przecząceLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneLiczebniki ułamkoweDziałania arytmetycznePodawanie czasuCzasownikiCzasowniki nieregularneCzas teraźniejszy czasowników nieregularnychCzas przeszły czasowników nieregularnychCzas przyszły czasowników nieregularnychKlasyfikacja czasowników - koniugacjeCzasyCzas teraźniejszy prostyCzas przeszły prostyCzas przyszły prostyCzas teraźniejszy złożonyCzas przeszły złożonyCzas przyszły złożonyCzas przeszły czasowników regularnychCzas przyszły czasowników regularnychCzasowniki zwrotneTryb rozkazującyTryb przypuszczającyTryb nieświadkaTryb koniecznościStrona biernaImiesłowy odmienneImiesłów czynny czasu teraźniejszegoImiesłów czynny czasu przeszłegoImiesłów bierny czasu teraźniejszegoImiesłów bierny czasu przeszłegoImiesłowy częściowo odmienne lub nieodmienneImiesłów zakończony na -dams/-damaImiesłów zakończony na -am, -āmImiesłów zakończony na -otPrzysłówkiRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówPrzyimkiPrzysłówki używane w funkcji przyimkaSzyk i tworzenie zdańPrzeczeniePytanie
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

a [a] g [gaː] ļ[eʎ] t [teː]
ā[aː] ģ[ɟeː] m [em] u [u]
b [beː] h [haː] n [en] ū [uː]
c [tseː] i [i] ņ[eɲ] v [veː]
č [tʃeː] ī[iː] o [uo] z [zeː]
d [deː] j [jeː] p [pe] ž [ʒeː]
e [e] k [kaː] r [er]
ē[eː] ķ[ceː] s [es]
f [ef] l [el] š [eʃ]
Reklama:


Reklama: