×
Gramatyka
Alfabet i wymowaGłoskiWymowa samogłosekWymowa spółgłosekAkcentRzeczownikiPrzymiotnikiOdmiana przymiotnikówZaimkowa forma przymiotnikówStopniowanie przymiotnikówZaimkiZaimki osoboweZaimek zwrotnyZaimki dzierżawczeZaimki wskazująceZaimki pytające i względneZaimki nieokreśloneZaimki określoneZaimki przecząceLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneUłamkiLiczebniki zbioroweDziałania liczboweOkreślanie czasuCzasownikiCzasownik - byćKoniugacjeCzasy gramatyczneCzas teraźniejszy prostyCzas przeszły prostyCzas przeszły prosty wielokrotnyCzas przyszły prostyCzas teraźniejszy równoległyCzas przeszły równoległyCzas przeszły wielokrotnyCzas przyszły uprzedniCzas przeszłyCzas przeszły wielokrotnyCzas przyszły czasowników regularnychCzasowniki zwrotneTryb rozkazującyTryb warunkowyStrona biernaImiesłowyImiesłów czasu teraźniejszego czynnyImiesłów czasu przeszłego czynnyImiesłów czasu przeszłego wielokrotnego czynnyImiesłów czasu przyszłego czynnyImiesłów czasu teraźniejszego biernyImiesłów czasu przeszłego biernyImiesłów czasu przyszłego biernyGerundiumImiesłowy przysłówkoweImiesłów przysłówkowy współczesnyImiesłów absolutny współczesnyImiesłów przysłówkowy uprzedniPrzysłówkiRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówPrzyimkiSzyk wyrazów i tworzenie zdańPrzeczeniePytanie
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

a [a] ė [eː] k [kaː] š [eʃ]
ą [aː noːsine] f [ef] l [el] t [teː]
b [beː] g [geː] m [em] u [u]
c [tseː] h [haː] n [en] ų [uː noːsine]
č [tʃeː] i [i] o [oː] ū [uː ilgoːji]
d [deː] į [iː noːsine] p [peː] v [veː]
e [e] y [iː ilgoːji] r [er] z [zeː]
ę [eː noːsine] j [jot] s [es] ž [ʒeː]
Reklama:


Reklama: