×
Gramatyka
System zapisuHiraganaKatakanaKanjiTranskrypcja języka japońskiegoZapis wymowyCzasownikiPodział czasownikówCzas przeszłyTworzenie pytańSpójki czasownikowePrzyrostkiRzeczownikiPrzymiotnikiPrzysłówkiPartykułaZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki wskazująceZaimki pytająceZaimki nieokreśloneLiczebnikiLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneUłamkiDziałania arytmetycznePodawanie czasuKlasyfikatoryPoziomy grzecznościSzyk zdania
Reklama:

1 System zapisu

Do zapisu języka japońskiego używa się tradycyjnie trzech rodzajów pisma: pism sylabicznych, hiragany i katakany (określanych wspólnie jako kana), oraz chińskich znaków kanji. Czasami można się też spotkać z transkrypcją na alfabet łaciński - romaji.Hiragany używana jest przede wszystkim do zapisu odmiennych końcówek czasowników i przymiotników, a także wyrazów, w których występują wyjątkowo skomplikowane czy rzadkie znaki kanji.Katakaną zapisywane są zapożyczenia z języków obcych, a także obce imiona i nazwy. Może też służyć podkreśleniu, zaakcentowaniu jakiegoś fragmentu (spełnia wówczas funkcję naszej kursywy czy wytłuszczenia).Części zdania niosące znaczenie (rzeczowniki, rdzenie przymiotników i czasowników itp.) zapisywane są za pomocą znaków kanji.Przykład zapisu zdania w języku japońskim:今日はバスで学校へ行きません。 Dzisiaj nie pojadę do szkoły autobusem.Przeanalizujmy jego budowę:
今日
バス
学校
ません
Znaki poszczególnych japońskich pism mają charakterystyczne formy. Znaki hiragany są bardziej okrągłe niż znaki katakany, a chińskie kanji są bardziej złożone niż grafemy katakany.W zapisie języka japońskiego nie robi się odstępów między słowami. Użycie różnych rodzajów pisma umożliwia jednak szybkie rozpoznanie początku i końca danego słowa.Język japoński nie rozróżnia wielkich i małych liter. Ręczny zapis niektórych grafemów różni się od ich drukowanej postaci. Podczas zapisywania znaków należy pamiętać o stawianiu kresek w odpowiedniej kolejności. Obowiązuje kilka zasad - najważniejsza z nich to stawianie pociągnięć od lewej do prawej i z góry na dół.
Reklama:


Reklama: