×
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
Reklama:

head

Liczebniki

Liczby

Numerales

Liczebniki główne

Numerales cardinales

zero cero θerojeden m, jedna f un(o), una un(o), unadwa m, dwie f dos dostrzy tres trescztery cuatro kłatropięć cinco θinkosześć seis sejssiedem siete sjeteosiem ocho oczodziewięć nueve nłebedziesięć diez dieθjedenaście once onθedwanaście doce doθetrzynaście trece treθeczternaście catorce katorθepiętnaście quince kinθeszesnaście dieciséis dieθiseissiedemnaście diecisiete dieθisjeteosiemnaście dieciocho dieθijoczodziewiętnaście diecinueve dieθinłebedwadzieścia veinte bejntedwadzieścia jeden veintiuno bejntiunotrzydzieści treinta trejntaczterdzieści cuarenta kłarentapięćdziesiąt cincuenta θinkłentasześćdziesiąt sesenta sesentasiedemdziesiąt setenta setentaosiemdziesiąt ochenta oczentadziewięćdziesiąt noventa nobentasto ciento θjentosto dwadzieścia ciento veinte θjento bejntedwieście doscientos/doscientas dosθjentos/dosθjentastysiąc mil mildwa tysiące dos mil dos miltysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy mil quinientos ochenta y tres mil kinientos oczenta i tresmilion millón milion

Liczebniki porządkowe

Numerales ordinales

pierwszy primero primerodrugi segundo segundotrzeci tercero terθeroczwarty cuarto kłartopiąty quinto kintoszósty sexto sekstosiódmy séptimo septimoósmy octavo oktabodziewiąty noveno nobenodziesiąty décimo deθimodwudziesty vigésimo bihesimotrzydziesty trigésimo trihesimosetny centésimo θentesimo

Ułamki

Fracciones

pół mitad mitadjeden i pół uno y medio uno i mediojedna trzecia tercio terθjodwie trzecie dos tercios dos terθjosjedna czwarta cuarto kłartotrzy czwarte tres cuartos tres kłartosjedna piąta quinto kintojedna szósta sexto sekstojedna siódma séptimo septimojedna ósma octavo oktabojedna dziewiąta noveno nobenojedna dziesiąta décimo deθimojedna setna centésimo θentesimo
Reklama:


Reklama: