×
Gramatyka
Hiszpański alfabet i wymowaRzeczownikiPrzymiotnikiRodzajnikiRodzajniki określoneRodzajniki nieokreśloneZaimkiZaimki osoboweZaimki zwrotneZaimki dzierżawczeZaimki pytająceZaimki względneZaimki przecząceZaimki wskazująceZaimki nieokreśloneLiczebnikiCzasownikiTryb oznajmującyCzas teraźniejszyCzas przeszłyCzas przyszłyTryb łączącyTryb przypuszczającyTryb rozkazującyImiesłów przeszłyImiesłów czynnyPrzysłówkiCzasowniki nieregularne
Reklama:

1 Hiszpański alfabet i wymowa

Alfabet hiszpański
a [a] h [atʃe] ñ [eɲe] u [u]
b [be] i [i] o [o] v [ube]
c [θe] j [xota] p [pe] w [ube doble]
d [de] k [ka] q [ku] x [ekis]
e [e] l [ele] r [eɾe] y [i gɾjega]
f [efe] m [eme] s [ese] z [θeta]
g [xe] n [ene] t [te]
Uwagi dotyczące wymowy
b, v na początku słowa i po m, n [b] h nie wymawia się
b, v wewnątrz słowa [w] j [ch]
c [k] ll miękkie [l]
c przed e, i [θ], w Am. Łac. [s] ll w Am. Łac. [j], [z]
ch [cz] ñ [ń]
g [g], przed e, i [ch] z [θ], w Am. Łac. [s]
[θ] wymawia się umieszczając koniec języka między przednimi zębami i wymawiając f.
gua [gua] güe [gue] güi [gui] que [ke]
gue [ge] gui [gi] guo [guo] qui [ki]
Kreska nad samogłoską oznacza akcent.
Reklama:


Reklama: