×
Gramatyka
Alfabet hebrajskiSpółgłoskiSamogłoskiUwagi do wymowyRzeczownikiRodzajLiczbaRodzajnikPrzymiotnikiZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki wskazująceZaimki pytająceZaimki względneZaimek LiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneWyrażenie powtórzeniaUłamkiPodstawowe operacje arytmetycznePodawanie czasuCzasownikiFormy czasownikówTabele czasownikówPrzysłówkiPrzyimkiSpójnikiSkładniaSzyk wyrazówZdania imienneWyrażanie czasownika byćWyrażanie czasownika miećWyrażenie dopełniaczowe (smichut)
Reklama:

1 Alfabet hebrajski

Alfabet hebrajski składa się z 22 znaków. Samogłoski zazwyczaj wcale nie są zapisywane. Samogłoski są zaznaczane tylko w książkach dla dzieci, w poezji, w podręcznikach i słownikach oraz w gazetach przy zapisywaniu obcych imion czy nazw. Tekst zapisywany z użyciem znaków samogłosek to tekst wokalizowany.Pismo hebrajskie jest zapisywane i czytane z prawej do lewej, nie rozróżnia się liter wielkich i małych. Istnieje zapis ręczny (kursywa) oraz drukowany (nowoczesny). Znaki drukowane nie są łączone, w piśmie ręcznym zdarzają się połączenia, ale nie ma tu żadnych reguł.
Reklama:


Reklama: