Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
עברי-פולני מילון Advancedגירסה 2.28.100 ערכים, 2.900 דוגמאות, 18.000 תרגומים© Lingea s.r.o., 2019. כול הזכויות שמורות.Słownik hebrajsko-polski Advancedwersja 2.28.100 haseł, 2.900 przykładów, 18.000 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reklama:

Reklama: