Możliwości wyszukiwania:

 • wyszukiwanie w obu kierunkach: nie trzeba wybierać kierunku tłumaczenia, aplikacja sama rozpozna, w jakim języku jest wpisane słowo
 • wyszukiwanie morfologiczne: możecie wpisać słowo w dowolnej formie – rodzaju, liczbie, przypadku i czasie; tę opcję docenią z pewnością nie tylko początkujący użytkownicy
 • wyszukiwanie fulltextowe: pod hasłem podstawowym wyświetlą się przykłady użycia danego słowa w konkretnych frazach i tekstach
 • podpowiedzi: wystarczy wpisać pierwsze 3 litery danego wyrazu, a słownik sam podpowie potencjalne hasła
 • brak konieczności używania znaków diakrytycznych: możecie wpisać słowo bez kresek, ogonków czy innych znaków diakrytycznych, aplikacja wyszuka właściwe hasło; tę opcję docenią zwłaszcza osoby korzystające ze słownika za pośrednictwem telefonów komórkowych
 • korekta literówek: w przypadku pomyłki program podpowie właściwe słowo
 • w słowniku chińsko-polskim możecie wpisywać słowa w transkrypcji pinyin
 • w słowniku japońsko-polskim i korejsko-polskim możecie używać transkrypcji fonetycznej
 • w słowniku grecko-polskim możecie wyszukiwać słowa, zapisując je łacinką czy bez znaków diakrytycznych
 • w słowniku serbsko-polskim możecie wpisywać hasła w transkrypcji łacińskiej i cyrylickiej

Dlaczego słowniki przydadzą się przy nauce języka:

 • hasła przejrzyście pogrupowane według znaczeń i części mowy
 • konsekwentne odróżnianie homonimów
 • każde hasło zawiera informację o części mowy, jaką jest dane słowo, ewentuanie także o rodzaju, a w przypadku czasowników – o aspekcie
 • dodatkowe uwagi, które pozwalają precyzyjnie uchwycić znaczenie danego słowa i ułatwiają jego zrozumienie
 • jeśli nie istnieje bezpośrednie tłumaczenie, znaczenie słowa jest objaśnione opisowo
 • przy czasowniku wyświetla się informacja, z jakim przyimkiem czy przypadkiem łączy się dane słowo; nie znajdziemy jej w większości innych słowników internetowych
 • wszystkie hasła zawierają kompletną transkrypcję IPA, a w przypadku chińskiego – pinyin
 • włoskie, rosyjskie i ukraińskie słowa mają oznaczony akcent
 • w słowniku niemieckim akcent jest oznaczony we wszystkich homonimach, z których jeden jest rozdzielnie, a drugi nierozdzielnie złożony
 • w wybranych słownikach pod hasłem podane są (nieregularne) formy rzeczowników, przymiotników i czasowników
 • czasowniki nieregularne są zawsze oznaczone gwiazdką
 • w wersji angielskiej, niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej i rosyjskiej możecie wyświetlić szczegółowe tabele odmian; i nie tylko – w przypadku czasowników wyświetli się Wam kompletny przegląd wszystkich form, prostych i złożonych
 • w przypadku głównych języków europejskich do dyspozycji jest także wzorcowa wymowa w wykonaniu rodzimych użytkowników języka – dotyczy to aż 40 000 haseł
 • przy wielu hasłach wyświetlają się także synonimy i antonimy, które znajdziecie w lewej dolnej części okna
 • wspaniałą pomocą w rozszerzaniu zasobu słownictwa jest także przegląd innych słów o tym samym rdzeniu, ale z innym prefiksem/sufiksem
 • w wersji angielskiej znajdziemy także przegląd wszystkich czasowników frazowych z tym samym czasownikiem podstawowym
 • uczący się języka docenią z pewnością słownictwo pogrupowane w kręgi tematyczne: Kolory, Ptaki, Owoce, Podróże, Choroby, Gotowanie, Języki itd., w sumie ponad 100 tematów w każdym języku
 • wszystkie hasła są opracowane przez doświadczonych filologów i tłumaczy, nie są to jedynie efekty maszynowego przekładu albo automatycznie wygenerowane hasła z korpusów paralelnych
Słowniki zawierają aktualne dane, wciąż dodajemy nowe hasła i przykłady we wszystkich wersjach językowych, a cały portal jest aktualizowany 3-4 razy do roku.

Na portalu znajdziecie także: