×
Gramatyka
Alfabet i wymowaWymowa samogłosekWymowa spółgłosekAkcent i intonacjaZapis wymowyPodstawowe zasadyZmiany w temacie wyrazuRzeczowniki i przymiotnikiOdmiana rzeczownikówPrzykłady użycia niektórych przypadkówStopniowanie przymiotnikówZaimkiZaimki osoboweZaimki wskazująceZaimki względne i pytająceZaimki nieokreśloneLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki mnożneUłamkiDziałania arytmetycznePodawanie czasuCzasownikiOdmiana czasownikówFormy czasu teraźniejszegoCzasownik olema - olla (być)Formy czasu przeszłegoPrzeczeniePytanieBezosobowe formy czasownikaTryb rozkazującyCzasownik miećOdmiana niektórych czasownikówCzasowniki frazowePrzysłówkiRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówPostpozycjaSkładnia
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

a[aː] i[iː] p[peː] u [uː]
b[beː] j[jotː] r[erː] v [veː]
d[deː] k[kaː] s[esː] õ [ə]
e[eː] l[elː] š[ʃaː] ä [æː]
f[efː] m[emː] z[setː] ö [ɜː]
g[geː] n[enː] ž[ʃeː] ü [yː]
h[haː] o[oː] t[teː]
Litery c [tseː], č [tʃeː], q [kuː], w [kaksiveː], x [iks], y [ypsilon] występują przeważnie w nazwach własnych obcego pochodzenia.
Reklama:


Reklama: