×
Gramatyka
Alfabet i wymowaRzeczownikiRzeczowniki rodzaju męskiegoRzeczowniki rodzaju żeńskiegoRzeczowniki rodzaju nijakiegoPrzymiotnikiZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimek dzierżawczy Zaimki wskazująceZaimki pytające i względneZaimki nieokreśloneLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneUłamkiDziałania arytmetycznePodawanie godzinyCzasownikiCzasowniki posiłkoweCzasowniki posiłkowe - czas teraźniejszyCzasowniki posiłkowe - czas przeszłyCzasowniki posiłkowe - czas przyszłyCzasowniki modalneCzasy gramatyczneCzas teraźniejszyTryb rozkazującyWykrzyknieniaCzas przeszły (perfectum)Czas zaprzeszłyCzas przyszłyWyrażanie warunkuPrzysłówkiRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówPrzyimkiSzyk zdaniaPrzeczeniePytanie
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

Wymowa chorwackiego alfabetu
a [a] e [e] lj [lj] š [ʃ]
b [be] f [ef] m [em] t [te]
c [tse] g [ge] n [en] u [u]
č [ʧ] h [ha] nj [ɲ] v [ve]
ć [ɕ] i [i] o [o] z [ze]
d [de] j [j] p [pe] ž [ʒ]
[ǯ] k [ka] r [er]
đ [] l [el] s [es]
Specyficzne głoski chorwackiego alfabetu
ć W oficjalnym języku chorwackim wymawia się miękko - jako polskie ć. W języku potocznym wymowa zbliżona do polskiego cz.
č Wymawiamy trochę twardziej niż polskie cz.
Wymawia się jak polskie dż.
đ Wymawia się jak polskie dź.
lj Wymawia się podobnie do kresowego, zmiękczonego l.
nj Wymawia się jak polskie ń.
š Wymawia się jak polskie sz.
ž Wymawia się jak polskie ż.
v Wymawia się jak polskie w.
r Sylabotwórcze między spółgłoskami, wymawiamy dodając dźwięk y, np. krv [kyrw], Hrvatska [hyrwatska].
Reklama:


Reklama: