×
Gramatyka
Alfabet i wymowaAkcentWymowa bułgarskich samogłosek i spółgłosekRzeczownikiRodzajnikiRzeczowniki określające wykonawców czynnościLiczony przedmiotPrzymiotnikiZaimkiZaimki osoboweZaimki dzierżawczeZaimki wskazująceZaimki pytające i względneZaimki nieokreśloneZaimki przecząceLiczebnikiLiczebniki główneLiczebniki porządkoweLiczebniki wielokrotneDataDziałania arytmetyczneUłamkiCzasownikiKoniugacjaPrzeczenieCzas przeszły dokonany - aorystCzas przeszły niedokonany - imperfectumCzas przeszły nieokreślonyCzas przeszły czasownika być Czas przyszłyTryb warunkowyTryb rozkazującyPrzysłówkiTworzenie przysłówkówRodzaje przysłówkówStopniowanie przysłówkówPrzyimkiSpójnikiSkładniaSzyk wyrazówTworzenie pytańWyrażanie koniecznościForma grzecznościowa w języku bułgarskim
Reklama:

1 Alfabet i wymowa

а, А а, А [a] п, П п, П [p]
б, Б б, Б [b] р, Р р, Р [r]
в, В в, В [v] с, С с, С [s]
г, Г г, Г [g] т, Т т, Т [t]
д, Д д, Д [d] у, У у, У [u]
е, Е е, Е [e] ф, Ф ф, Ф [f]
ж, Ж ж, Ж [pzc] х, Х х, Х [pxc]
з, З з, З [z] ц, Ц ц, Ц [ts]
и, И и, И [i] ч, Ч ч, Ч [cz]
й, Й й, Й [j] ш, Ш ш, Ш [psd]
к, К к, К [k] щ, Щ щ, Щ [psdt]
л, Л л, Л [l] ъ, Ъ ъ, Ъ jer mocny
м, М м, М [m] ь, Ь ь, Ь jer słaby
н, Н н, Н [n] ю, Ю ю, Ю [jpuf]
о, О о, О [o] я, Я я, Я []
Wymowa znaków specjalnych
[] używamy do zapisu jeru mocnego, czyli samogłoski zredukowanej, która zabrzmi w wygłosie wyrazu zakończonego spółgłoską dźwięczną. Wymowa [] zbliża się do wymowy polskiego y. W języku bułgarskim jer mocny może występować także na początku wyrazu, np.: ъ́гъл - róg.
Reklama:


Reklama: