×
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
Reklama:

head

Liczebniki

Liczby

Numbers

Liczebniki główne

Cardinal numbers

zero zero, nought zyərəł, no:tjeden m, jedna f one łandwa m, dwie f two tu:trzy three θri:cztery four fo:pięć five fajwsześć six sykssiedem seven sewnosiem eight ejtdziewięć nine najndziesięć ten tenjedenaście eleven ylewndwanaście twelve tłelwtrzynaście thirteen θe:ti:nczternaście fourteen fo:ti:npiętnaście fifteen fyfti:nszesnaście sixteen syksti:nsiedemnaście seventeen sewnti:nosiemnaście eighteen ejti:ndziewiętnaście nineteen najnti:ndwadzieścia twenty tłentydwadzieścia jeden twenty-one tłenty-łantrzydzieści thirty θe:tyczterdzieści forty fo:typięćdziesiąt fifty fyftysześćdziesiąt sixty sykstysiedemdziesiąt seventy sewntyosiemdziesiąt eighty ejtydziewięćdziesiąt ninety najntysto a/one hundred ə/łan handrədsto dwadzieścia hundred (and) twenty handrəd (ænd) tłentydwieście two hundred tu: handrədtysiąc a/one thousand ə/łan θałzənddwa tysiące two thousand tu: θałzəndtysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy fifteen hundred (and) eighty three fyfti:n handrəd (ænd) ejty θri:milion a/one million ə/łan myljən

Liczebniki porządkowe

Ordinal numbers

pierwszy first fe:stdrugi second sekəndtrzeci third θe:dczwarty fourth fo:θpiąty fifth fyfθszósty sixth syksθsiódmy seventh sewnθósmy eighth ejtθdziewiąty ninth najnθdziesiąty tenth tenθdwudziesty twentieth tłentyyθtrzydziesty thirtieth θe:tyyθsetny hundredth handrədθ

Ułamki

Fractions

pół a half ə ha:fjeden i pół one and a half łan ænd ə ha:fjedna trzecia a third ə θe:ddwie trzecie two thirds tu: θe:dzjedna czwarta a quarter, (AmE) a fourth ə kło:tə, ə fo:θtrzy czwarte three quarters θri: kło:təzjedna piąta a fifth ə fyfθjedna szósta a sixth ə syksθjedna siódma a seventh ə sewnθjedna ósma an eighth æn ejtθjedna dziewiąta a ninth ə najnθjedna dziesiąta a tenth ə tenθjedna setna one hundredth łan handrədθ
Reklama:


Reklama: