Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Українсько-польський словник Advancedверсія 2.122.100 словникових статей, 5.700 прикладів, 40.700 перекладів© Lingea s.r.o., 2017. Всі права захищені.Słownik ukraińsko-polski Advancedwersja 2.122.100 haseł, 5.700 przykładów, 40.700 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.