Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-poljski slovar Advancedverzija 2.123.200 gesel, 5.200 primerov, 41.100 prevodov© Lingea s.r.o., 2017. Vse pravice pridržane.Słownik słoweńsko-polski Advancedwersja 2.123.200 haseł, 5.200 przykładów, 41.100 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.