Słowniki
iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-poljski slovar Advancedverzija 2.123.200 geslo, 5.200 primerov, 39.800 prevoda© Lingea s.r.o., 2016. Vse pravice pridržane.Słownik słoweńsko-polski Advancedwersja 2.123.200 haseł, 5.200 przykładów, 39.800 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.