Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Slovensko-poľský študijný slovníkverzia 2.125.700 hesiel, 5.300 príkladov, 40.300 prekladov© Lingea s.r.o., 2017. Všetky práva vyhradené.Słownik słowacko-polski Advancedwersja 2.125.700 haseł, 5.300 przykładów, 40.300 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.