Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Srpsko-poljski rečnik Advancedverzija 2.122.900 odrednica, 5.700 primera, 39.700 prevoda© Lingea s.r.o., 2017. Sva prava zadržana.Słownik serbsko-polski Advancedwersja 2.122.900 haseł, 5.700 przykładów, 39.700 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.