Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-poljski rječnik Advancedverzija 2.123.900 natuknica, 5.800 primjera, 40.800 prijevoda© Lingea s.r.o., 2017. Sva prava zadržana.Słownik chorwacko-polski Advancedwersja 2.123.900 haseł, 5.800 przykładów, 40.800 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.