Słowniki

iconAdvanced
iconAdvanced
Hrvatsko-poljski rječnik Advancedverzija 2.124.000 natuknica, 5.800 primjera, 41.500 prijevoda© Lingea s.r.o., 2018. Sva prava zadržana.Słownik chorwacko-polski Advancedwersja 2.124.000 haseł, 5.800 przykładów, 41.500 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.