Słowniki
iconLarge
iconLarge
English-Polish Dictionary Largeversion 2.136.200 entries, 12.700 examples, 76.500 translations© Lingea s.r.o., 2016. All rights reserved.Słownik angielsko-polski Largewersja 2.136.200 haseł, 12.700 przykładów, 76.500 tłumaczeń© Lingea s.r.o., 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.