Hasła

iconMiesiące i lata
Rozmówki
LiczebnikiZwroty grzecznościoweZapoznawanie sięPożegnaniePorozumiewanie sięProśby, polecenia i propozycjePodziękowania i wyrazy zadowoleniaPrzeprosiny, pomyłki i wyrazy żaluWyrażanie zgodyDezaprobata, odmowaPytaniaCzasMiesiące i lataDni i tygodnieGodziny i minutyKoloryRozmiary i właściwościPytania o drogęKontrola paszportowa i celnaWypełnianie formularzyPodróżowanie samochodemPodróżowanie pociągiemPodróżowanie samolotemPodróże morskieKomunikacja miejskaZakwaterowanieRezerwacjaW hoteluKwatera prywatnaKempingW restauracjiKarta dań, menuPrzystawkiDania główneNapojeDesery
head

Miesiące i lata

Months and years

rok year jyəw tym roku this year ðys jyəw zeszłym roku last year la:st jyərok temu, przed rokiem one year ago łan jyə əgəłw przyszłym roku next year nekst jyəpółrocze half-year ha:f-jyəkwartał quarter (of a year) kło:tə (ow ə jyə)wiek, stulecie century senczəry

Pory roku

Seasons of the year

wiosna spring spryŋlato summer saməjesień autumn, (AmE) fall o:təm, fo:lzima winter łyntəw lecie/zimie in summer/winter yn samə/łyntəna wiosnę/jesienią in spring/autumn yn spryŋ/o:təm

Miesiące

Months

styczeń January ænjuəryluty February februərymarzec March ma:czkwiecień April ejprəlmaj May mejczerwiec June dżu:nlipiec July dżulajsierpień August o:gəstwrzesień September septembəpaździernik October oktəłbəlistopad November nəłwembəgrudzień December dysembəw lipcu in July yn dżulajmiesiąc temu one month ago łan manθ əgəłza miesiąc in one month yn łan manθw tym miesiącu this month ðys manθw przyszłym miesiącu next month nekst manθna początku/pod koniec tego miesiąca earlier/later this month e:lyə/lejtə ðys manθ

Daty

Dates

Którego dziś mamy? What's the date today? łoc ðə dejt tədej?Jest siódmy czerwca. It is the seventh of June. yt yz ðə sewnθ ow dżu:nPrzyjeżdżamy piątego września. We'll come on the fifth of September. łi:l kam on ðə fyfθ ow septembəOd szesnastego grudnia mnie nie będzie. I'll be away from December the sixteenth. ajl bi: əłej from dysembə ðə syksti:nθ
Reklama:

Reklama: